God Jul och Ett Gott Nytt År

  • Posted by: Mats
  • Date:

Hej på Er

2021 kommer kanske att minnas som året då man pendlade mellan hopp och förtvivlan.
För många har det betytt en gradvis återgång till en mera normal vardag.
När vi nu förbereder oss för julen med allt vad det innebär, påminns vi om att tänka på vad som är viktigt!

Pandemin har för redan hårt utsatta människor inneburit att det blivit än mer besvärligt i vardagen.
Vi skänker därför en slant till ett par av de duktiga hjälporganisationer som arbetar för att ge dessa människor direkt hjälp
och en förhoppning om en bättre och tryggare framtid.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något!

         God Jul och Ett Gott Nytt År!